HomeBeurzenwee!!Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 671.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

‘ l
1
ll

24 1;
A . Sedert 1896 heeft Amerika zich hersteld op de basis van
een eenigszins verbeterd geldsysteem en voor alles dank zij
den voorspoed van den landbouw. De industrie ging met
reuzenschreden vooruit, de zoogenaamde kleine staaltrusts,
THE FEDERAL STEEL Co., AMER1cAN STEEL &WlRE Co. als-
mede de Amalgamated Copper Cy. en zoo vele andere trusts
met of zonder monopolie werden georganiseerd. 1
Deze opleving duurde zoolang, tot de geldschaarschte,
die in samenhang met den Zuid-Afrikaanschen oorlog ‘
haar hoogtepunt bereikte en de hernieuwde vrees voor een '
verkiezing van WILLIAM BRYAN tot president den voorspoed
in de krach van 1900 deden eindigen. Europa volgde.
Doch reeds de herkiezing van president Mc. KINLEY1l1
November 1900 deed een periode van enorme speculatie i
maar ook van schitterende zaken intreden. De 9e Mei 1901
(Northern Pacific Corner) vormde voor de omzetten op
de beurs het hoogtepunt. De geldschaarschte leidde in den
herfst van 1902 wel niet terstond, maar toch na verloop
van tijd tot een daling. Nieuwe financieele plannen waren
hoogstens onder zeer moeilijke condities mogelijk; posities op
de fondsenmarkt moesten worden gelikwideerd, daarbij was de
j oogst middelmatig. De hoofdzaak was evenwel, dat de
l geëmitteerde waarden niet ,,verteerd" waren en tegelijk,
door het faillissement der Shipbuilding Company steeds meer
wantrouwen bij het publiek ontmoetten. De leidende
financiers zaten tot den hals vol met aandeelen en obligaties
en konden voor het financieren der nieuwe plannen geen
hulp bieden. De koersdaling op de effectenbeurs was enorm,
al had zij geleidelijk plaats. Amalgamated Coppers kwamen
van 130 pCt. op plm. 33 pCt., de gewone aandeelen der
Steel Trust van 40 op 8 pCt. enz. Daarbij werden de
resultaten der industrie maand aan maand slechter; alles
zag er miserabel uit en scheen op langdurige depressie te
wijzen.