HomeBeurzenwee!!Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 659.88 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

l
lg
alijk menige harde strijd gestreden over de controle van de een ‘
ide of andere lijn, maar nog steeds wist de petroleum­com- j
veld. r binatie door de macht van haar reusachtige kapitalen haar J
zin te krijgen.
:ces Dat is een strijd, die niet in enkele jaren is gestreden.
iin Meer dan een kwart eeuw lang in de geschiedenis der I
eid, Amerikaansche fondsenmarkt ook die van den strijd om
de suprematie der vervoermiddelen. Waren ROCKEFELLER
tan- en de zijnen eenmaal de baas over de spoorwegen, dan
zaak werd de petroleum van hun Standard Oil Company
zin _ goedkooper vervoerd dan van de concurrenten die er
lten mochten zijn of komen, en hun product moest het op deze
Van wijze winnen op de wereldmacht.
.rts­­ ' Wat met de petroleum geschiedde, had ook in zekeren
‘ de zin plaats met zeer vele andere artikelen. Telkenmale las j
1aar men van een nieuwe reuzen-combinaties. De onafhankelijke
zaat. producenten werden uitgekocht of door scherpe concur-
·no- " rentie vernietigd en zoo ontstonden langzamerhand de bekende
, trusts. Mocht een nieuweling het probeeren zich in te dringen I
zijn in den kring, zonder genade werd hij afgemaakt. Tal van
.gen existenties zijn op deze wijze ten gronde gericht. lj
ren. Men ging verder. Eenmaal de macht verkregen hebbende
»de ` over een groot aantal productiemiddelen, wilden enkelen
dezer machthebbers nog meer koning worden in hun land.
·nd- Door hun geld en invloed deden zij hunne intrede in de
die fondsenwereld; zij werden directors, wij zonden zeggen com-
ien. missarissen van banken, trustmaatschappijen, levensverzeke- er
. de ringmaatschappijen en dergelijke, bij welke zij telkens voor t
zeer te bezetten posten hunne creaturen deden verkiezen. Zoo "
den werd de ring, welke het Amerikaansche volk in kluisters t
loor hield, allengs sterker en sterker.
aan. Ten einde te laten zien, hoe sterk de macht van de ge-
gte combineerde geldpiraten is, hebben wij een lijstje van plm.
lr is 20 namen, die klinken als een klok, samengesteld en daar-
l
t