HomeBeurzenwee!!Pagina 14

JPEG (Deze pagina), 657.81 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

. 12 lt
groot aan te pakken en zoo is er in de Uniein betrekkelijk
korte jaren een reuzenindustrie ontstaan, welke die van de
oude wereld reeds op menig punt heeft overvleugeld. T
Daarvoor alle hulde aan de geestkracht der Yankee’s.
Men kan evenwel niet ontkennen, dat het behaalde succes
hun naar het hoofd is gestegen, dat loffelijk streven in
sommige gevallen ontaard is in bluffen op een grootheid,
die feitelijk niet op vasten bodem is gevestigd.
De groote rijkdom van den bodem gaf gemakkelijk aan-
leiding tot het bouwen van kolossale spoorweglijnen -vaak
gelegd door middel van Europeesch kapitaal -­ welke in
den loop der jaren tot groote systemen zijn samengesmolten
onder de leiding van de machtige ,,captains" derindustrie. Van
veeteelt en landbouw hielden zij zich verre. Deze aarts-­ '
vaderlijke bedrijven waren niet voor de grooten onder de
grooten. Zij konden daar rijk in worden, o zeker, maar
nooit zouden zij hen maken tot machten in den staat.
Immers de landbouw laat zich door zijn aard niet mono- ”
poliseeren.
Anders evenwel de industrie. Wie de grondstoffen in zijn
bezit heeft kan de wereld de wet voorschrijven. Dat zagen
de Rockefellers, Rogers, Morgans, en zoovele anderen.
Sommigen wierpen zich op de petroleum, andere op de `
steenkolenvelden en ertslanden.
En werkelijk, zij slaagden erin met enkele tientallen bond-
genooten een schijnbaar onbreekbaren ring te vormen, die
Amerika en zoo mogelijk de wereld in kluisters zou houden.
Toch evenwel nog slechts in enkele branches. Toen de
Rockefellers de petroleumvelden hadden zagen zij zeer
juist in, dat zulks wel mooi was, doch dat morgen aan den
dag elders ook bronnen konden worden ontdekt, waardoor
voor hen een zéér gevaarlijke concurrentie zou ontstaan.
_, Wat deden de voormannen? Zij trachtten de beschikking te
krijgen over de vervoermiddelen, over de spoorwegen. Er is