HomeBeurzenwee!!Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 658.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

1- l
H deelenkapitaal was nominaal 372.000.000 p. st. groot, waarop 1
H slechts 17.600.000 p. st. was gestort. De meest volmaakte Q
jj zwendelhandel in bedrukt en gezegeld papier derhalve. l
H In 1837-1839 werd Amerika door een handelscrisis '
- bezocht, gevolgd in 1847 door de railway­maniein Engeland. I
H Honderdtallen van projecten voor het aanleggen van spoor-
H wegen werden gevormd en bij het Parlement ingediend. Er
H werd gedobbeld, zooals men ’t in onze dagen gelukkig nietziet.
In 1866 weder een geldcrisis in Engeland.
- Een zwart jaar was 1873. Zich rijk wanend door de
1 milliarden van Frankrijk, richtten Duitschland en met dit
( land Oostenrijk het hoofd op. Om de groote steden werd
I alles wat maar als bouwterrein dienen kon door grondspecu­
, lanten gekocht, het geheele land door rookten de schoorsteenen.
. J Het einde, overproductie om met j. B. SAY te spreken, H
. of onderconsumptie gelijk SISMUNDI, Louis BLANC en l
3 andere nieuwe economische `schrijvers het noemen.
Het bleef niet bij Duitschland. Tegelijkertijd werd I
Amerika getroffen door een terugslag 'na een enorme
bloeiperiode. `T
De crisis duurde zes volle jaren. Eerst in 1879 ontstond 1
. verlichting. I
ln 1882 was Frankrijk het tooneel van veel lijden. Te .
Parijs en Lyon,, kraakte" het, als gevolg van de zwendelarijen 1
der Union Générale. l
H De laatste drie crisissen van beteekenis hadden plaats 1
f in 1890, 1895 en 1900. De beide eerste hadden Engeland _
tot tooneel. In 1890 leidde de overspeculatie in Argentijnsche
spoorwegwaarden tot de zgn. Baringcrisis, in 1895 was H
overdreven gedobbel in Zuid-Afrikaansche mijnwaarden de
oorzaak van een economische ontwrichting.
In het laatstgenoemde jaar ten slotte zag Duitschland,
H weder als gevolg van overdreven uitbreiding der industrie
een periode van stilstand en scherpen achteruitgang, welke
_/