HomeBeurzenwee!!Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 662.44 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 41.17 MB

8
·· had van f 25.000, en weg was het vertrouwen. Honderd-
tallen pandbrieven werden op de markt gesl·ingerd en bleken
niet verkoopbaar dan met enorm kapitaalverlies. En dat
niet alleen. De hypotheekbanken, die om haar bedrijf
loonend te maken steeds nieuw geld noodig hebben, klopten
bij de beleggers aan een gesloten deur. Natuurlijk, de ren-
teniertjes en kapitalisten wisten nu overtuigend, dat er in
het hypotheekbankbedrijf een ongezonde ontwikkeling had
plaats gegrepen en de krach, die het vertrouwen over de
kling joeg, was er ook.
` ·Het gevolg ? Een crisis in het bouwbedrijf en de huizenmake-
laardij. Vele hypotheekbanken toch schieten niet alleen geld
voor op reeds staande huizen, maar waren in het verleden ook
niet ongeneigd zoogenaamd bouw-crediet te verleenen. Aan
de bouwers is de pas thans afgesneden en ziet daar,
als gevolg der ongezonde ontwikkeling en het te recht ge- -
schokte vertrouwen, de crisis, welke vooral voor de bouw-
vakarbeiders reeds maandenlang het hongerspook beteekent
en nog lang haar uitwerking zal doen gevoelen.
Ons land en andere landen hebben meer.crisissen gekend. i
Een merkwaardig type is b. v. b. de zoogenaamde tulpen-
.­ manie in 1634-1637, toen onze brave voorvaderen duizenden
betaalden voor eenige onnoozele bloembolletjes; in 1696 be- - l
leefde Engeland een schokkende crisis door gebrek aan
betalingsmiddelen.
Frankrijk was in de achttiende eeuw getuige van twee
_ crisissen, de eerste in 1716-1720 door de finantieele projecten M,
van LAW, in 1790-1797 door de krankzinnige uitgifte van y
papierengeld, de zoogenaamde assignaten.
De oude Hanzestad Hamburg doorstond een crisis in i
j , 1799, toen als gevolg van het continentale stelsel reusachtige
hoeveelheden consumptieartikelen onverkoopbaar werden. 1
j Eindelijk Engeland in 1825, als gevolg van de overdreven
manie voor het oprichten van maatschappijen. Het aan- r `