HomeFondamenteel stelsel der landbouwkunde of eerste grondkennis waarvan de landbouwkunde moet uitgaanPagina 46

JPEG (Deze pagina), 346.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.80 MB

PDF (Volledig document), 27.65 MB

« 4 · 44 i.
der natuur: want zoo als bereids gezegd is, datde groei- i
jing van God, het opperst volmaakste Wezen afdaalt, zoo
spreekt het dan ook van zelfs, dat den mensch door de
kennis van dat afgedaalde, met zijn denkend vermogen,
uit het afgedaalde kan opklimmen, om dat Weze11 meer
en meer te leeren ke11nen. - Eu deze kem1is, zegt de
grootste onzer leermeesters, Evang. Johs. 17 vers 3. - F
Is het eeuwige leven, .