HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 9

JPEG (Deze pagina), 586.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

_ ?
~ ARTSENSTAKING.
_ EEN TEEKEN DES TIJDS.
{ ....................
. 3
. l
Met spanning ziet het Nederlandsche volk het verloop
. der Goudsche artsenkwestie te gemoet. Was het een
' zuiver plaatselnke aangelegenheid, dan zou ze zeker niet
. _ i' in zulke breede kringen belangstelling wekken. Maar men
. voelt dat dit locale verschünsel een dieperen ondergrond
_ j en daardoor een meer algemeene beteekenis heeft.
`V ' Voor Nederland is een feit, zooals Gouda ons nu te
V " zien geeft, betrekkelijk nieuw, maar in Duitsehland
` hebben de vorige jaren een reeks van artsenstakingen
j plaats gehad. Nu eens was het deze, dan weder een ·
, andere - soms zeer onbeduidende - reden, die de oorzaak
. heette te zün. Daarom heeft men het recht aan te nemen N
. g dat het belangrüke der kwestie niet in deze zoo uiteen- r
_ " loopende aanleidingen te zoeken is. Het is veel meer het
i feit zelf dat artsen staken, dat als een ernstig teeken op-
F gevat moet worden. Want dit feit kan niet meer gelden
als zuiver plaatselnk voor hem, die de beweging in den
N geneeskundigen stand in den laatsten tüd heeft gadege-
_ l slagen. De __ artsenstaking te Gouda is een symptoom
zooals het hoesten bij tering. i
I
# l
. ¥ ., ‘|