HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 3

JPEG (Deze pagina), 555.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

l
j
x
" 3
3
l
‘ ARTSENSTAKING
ë s
. 1 EEN TEEKEN DES TIJDS.
i

Met spanning ziet het Nederlandsche volk het verloop
der Goudsche artsenkwestie te gemoet. Was het een
äi zuiver plaatselhke aangelegenheid, dan zou ze zeker niet
" in zulke breede kringen belangstelling wekken. Maar men
€­ voelt dat dit locale verschgnsel een dieperen ondergrond
en daardoor een meer algemeene beteekenis heeft.
j. Voor Nederland is een feit, zooals Gouda ons nu te
" zien geeft, betrekkelijk nieuw, maar in Duitschland
A hebben de vorige jaren cen reeks van artsenstakingen
1 plaats gehad. Nu eens was het deze, dan weder een
andere - soms zeer onbeduidende - reden, die de oorzaak
_ heette te zgn. Daarom heeft men het recht aan te nemen
dat het belangrgke der kwestie niet in deze zoo uiteen-
loopende aanleidingen te zoeken is. Het is veel meer het
feit zelf dat artsen staken, dat als een ernstig teeken op-
g gevat moet worden. Waiit dit feit kan niet meer gelden
als zuiver plaatselijk voor hem, die de beweging in den
ei geneeskundigen stand in den laatsten tüd heeft gadege-
slagen. Deartsenstaking te Gouda is een symptoom
Q zooals het hoesten bij tering.
.l l