HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 18

JPEG (Deze pagina), 553.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

i M . .
ii .
ï De Vegetarische Veedingswgze
Z Een onderzoek naar de wenschelijkheid harer ‘
toepassing voor gezonden en zieken · ·
. door ii
I ALBERT ALBU, Dr. Med. i
Privaatdocent aan de Universiteit te Berliin. g`
Q: , .
Onder medisch toezicht uit het Duitsch vertaald en
voor leeken van verklarende aanteekeningen voorzien. `
V f I { 20 I V
_ Uitgave van P. IVI. _WINK, Amersfoort.