HomeArtsenstaking, een teeken des tijdsPagina 16

JPEG (Deze pagina), 492.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 10.08 MB

8 ä« "
z s
l i
aangebeden wordt en de geheele maatschappü geïnfecteerd ‘ ,
i heeft. Hoog gaan de golven der ontevredenheid in de ï .
onderste lagen der samenleving. Reeds heeft de beweging ,
zich voortgeplant in de reien van de hersenarbeiders. W ·
Het staken van artsen bewüst dat ook deze intellectueele . ·
lï arbeiders mede moeten met den stroom van verontwaar-
diging die ontspringt uit de walgelijke misstanden, zooals _
; die door het geld geschapen worden. Snel vermeerderen
zich de teekenen van ontbinding der maatschapp§, waar
· de schrille tegenstellingen een spanning verwekken als f R
. in een electrisch geladen dampkring. _ ‘
2 Reeds scheurt de tempel van Plutus tot in znn hoog- ' .
i_ ste voegen. { _
1 Voorwaar, ik zeg u, het einde van de eeuw des gelds " ‘
gi, is nab§. ~
=ä l` ‘
l l te
ë ë ‘