HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 459.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

11
1 ’
, i` 30 1
1 ‘* ‘
2 êrtikel 48. 1. Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen _
‘= tü stip. E
2. Zü kan worden aangehaald onder den titel van ,,W'et op de landbouw-
raden", doch met bgvoeging van den jaargang en het nummer van het Staats-
,1 blad, waarin de wet is geplaatst. A
` Artikel 49. Binnen ééne maand, nadat de benoemingen van leden voor de _,
provinciale landbouwraden hebben plaats gehad, komen deze laatste bi]een tot lg
‘ het verkiezen van de leden van den Rgkslandbouwraad. f
1 1
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
, 1 alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren wie 1
1 `, zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
-‘ ä
De Zlfimfster van Waterstaat, Q
. . j_ Handel en AT’ljU€1`h€’l'd, ä
11 1
` `1
E ‘? i
J: E
ll J
ll
l` I
ï
li. l 1 J 1
ilfy {
1S' .
, 1
ali
ll 1
1!
l,
l 1
F
l *1
ä i
l
in 1 -