HomeLandbouw-vertegenwoordigingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 373.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 24.93 MB

_‘* - «­· ~ -- Y Y 5
ll ;
, 22 l
landbonivraden zullen zijn samengesteld niet slechts door, maar ook M5 i
de landbouwers; en dat alsdan zal blijken dan deze natuurlijke ve1‘te­2 {
genxvoordiging den landbouw ten goede zal komen. In dien zin ook, dat
de landbouw niet langer meer het stiefkind zal zijn, maar voortaan ook 5
deelen moge in de vaderlijke zorgen van het Rijk, niet minder dan de j [
andere Val~1ke11 van onze nationale Welvaart. ‘
l
I
l !
»j g
ï s
j I
I
l
ll
ZE .
,.
ll j I
ë
li '
j 1
i
4;,*
1
E
, j E
O
1
I l
J c
‘¥
I
T 1
l
U, l