Home1572, 1672, 1772Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 459.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

W
¤i


i ;
W 0 0 E B E R I G 'E.‘•
l I n den jare 1772 vereenzgden zich eenzge Zei-
Z°€7‘k’M72(ZZ:g87?, Ztll, ’sGrave11hagc JO! 6671, G€72.00lS()hCl29,
¥ uz`lsluz'lend aan de beoefening der Dz`ehl/zunsl ge-
5 ­- Zonderlingf dit lgfrlperh , gehennzerhl door
een in ’t oog loopencl verval der poëzg, wier in-
nerlgf/a wezen minder gehend en gewaardeerd werd,
')Z€l(Z’i‘?7Z66l‘G 77L€7L 'HZBGT k&·€SCh CIZ 7ld¢l2l’Ll/§’€Z€ll was op
I den vorm, onderscheidde zich door eene bgfzondere
zucht en opgewehlheicl voor eene hunsl, die met de
· groote geniön van de 17** eeuw, hier le lande , haar
ioppunt scheen bereiht le hebben, en nie! te behoo-
ren lol de zfgfden van kalmte en algemeene wel- «
'l1¢Ml7`ll, ZUCZEG (LIB S[O7“)7Z€7l· Cl€7‘ 0772/LU€?ZL‘(3lL·?Zg aan hé!
einde der 186 eeuw voora_fgz'n,g‘en; een bewgfs te 1
l 7ïl€€ï‘ ’U00l’ llflllgëéïà BILDERDIJK GTQCTLS Zégff xxllwê
V
` ä
; 3
s