Home1572, 1672, 1772Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 635.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

gj "·~` ï ­-««-· -­--·-­·­­­­ - ~-v -
l
l 38
ij Zoo, afgezonderd, vreemd aan ’s warelds wisselingen, E,
r Door kunstliefde aangespoord , vcreent gc uw stem tot zingen ,
` 0 stichters van dit Koor, in sehaüw van ’tHaagseh Voorhout;
i Gelük de vogel, in het digt getakte woud ,
Een veilig plekje zoekt, door zanglust aangedreven,
E Voor ’t noodweer uitbarst, dat de schepping zal doen beven. j
’t Is waar, geen forsche toon gelukt u, {laauw en zacht *
i Is ’t lied , door u gekweeld, bij ’t dalen van den nacht,
Gelijk wij ’t in die lucht, dien laauwen dampkring Wachten ,
'Waarin van elken toon de trilling moet verzachten. P
Eerst als de strijd der elementen ’t luchtruim schudt, ,
E De donder van ’t kanon den woesten krijgsdeun stut,
l Bij ’t nederstortend puin van troonen en van rijken ,
U Ontvlamt de zangdrift van de Feiths en Bilderdijken,
ä Die, aadlaars, opgewiegd in ’t rijk der stormen, vrij
Den zang beheersehen, als hun erf en heerschappij! ia
Maar daarom U geen krans geweigerd, die de altaren _
rt Der kunst mogt bouwen, en de heilge vlam bewaren ,
* Die, bij den zonneglans der welvaart, schier gebluscht,
in Verkwijnde en wegspatte , in den Walm van aardsehen lust.
i U, die bij ’t glocijen van den zwijmelkclk der weelde,
__ Die zoo veel lage drift in hart en hoofden teelde, l
ll Bij heilig kunstgenot , u zelven nog hervindt
En d’onverbreekbren band, die aarde en hemel bindt! ­­
Q 0 , ’t donker Baadsbesluit was boven uitgesproken:
De Revolutiestorm is vreeslijk losgebroken,
ii Die Neerlands grondvest schudde, en wand en pijlers boog; l
j Maar wat er stortte in puin, toeh rees een zuil omhoog, il
t
l
l .
»
n
l