Home1572, 1672, 1772Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 439.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.68 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

( l.E.....»? ­»­­~­-­~­-i -~ -
1%
1'=l
i
g 36
jl Beden, waar al ’t volk in stemde,
dat zijn luide vreugdegroet
Nogmaals , hoven de eeresehoten,
V over ’t meirvlak dreuuen doet ..,,
jl.
i
Maar, die oorverdoofbre schal ,
° Door den vloed , met schrikbren knal ,
Weêrgekaatst van onder,
Is de nagalm van het lied [I
Der verrukte scharen niet .... l
’t Is de donder!... jg
Schijnt omhoog de hemel hlaauw,
f` ’t Westen hult zich reeds in ’t graauw, _
Waar de volkswind zwatelt; ?
*J Daar in ’t oost, om ’s Weichsels vloed,
s Veler vorsten overmoed
_ j Dreigend ratelt! -
¤
Maar , gestreeld door ’t schoonst verschiet,
j Let gij op de flitsen niet,
" Die uw lucht doorkruisen;
Noch op ’t rollen van de zee,
E Die , op uw nog veilge ree ,
I Aan komt bruischen . . . ,
lf

Q __ l