Home1572, 1672, 1772Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 464.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

fl
. ‘ tg

Met wat onbeschrijfbre vreugde "
nam het Vijfden Willem in , Q
Voorwerp van ’s volks liefde en eerbied ,
met zijn vorstelijk gezin! "
Die, te midden van het daveren
van der vrijheid jubeltoon ,
Zijn reeds welig bloeijend’ eehtstam B
uit ziet botten in een zoon; ­-­-
Kind, door zoo veel liefde en teêrheid {
met het levenslicht omstraald; `
Om wiens wiegje een hooger luister , t
dan van ’t vorstlijk stamhuis,praalt:
Wien de Toekomst (schoon in nevelen nl
van een digt omwolkten dag,) j
Fluistert van een koningsseepter, ij
voor ’t stadhouderlijk gezag!. . . _i
Hoort, verdubbeld rolt de juiehtoon ‘
‘ om de gift van ’t vorstlijk wicht,
Dat, gewiegd op ’t kabblend water,
j rustig daar te sluimren ligt, v
; En het hoofdje dartel wegduikt
l in het kussen van satijn --- {
Of dat water altijd effen
s en die hemel blaauw zou zijn!.. .
* 0 , wat vuurge heden rozen
l niet uit de ouderhorst omhoog,
Voor dien zoon van l1un verwachting,
waar zich hoofd en hart voor boog ' W
3' j
4
nl
t 9