Home1572, 1672, 1772Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 485.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

Fàf" ' ' "v·-~-- ·~·--~-- - _
F rsi
nl Met uw vlaggen, van de stengen
dartel kronklend afgevloeid ,
l; Wijl de donder van uw stukken
’ langs de watervlakte loeit; -·
gt Thans geen oorlogsknal , geen moordtuig
4; tegen ’s vijands borst gerigt;
Neen, de Vrede ontnam den vuurmond
zün verderfelijken schicht.
Huiter’s donderstem verstomde
langs ’t gebied van d’oceaan,
, En zün vlaggeschip vermolmde ,
lang van rust en roest vergaan!
* Zie, Brittanje’s trotsehe bodems
voeren thans den waterstaf,
ä En hun donder sluit haar zeeën,
Neerland , voor uw vloten af.
Aan uw hoofd ontviel de seheepskroon,
` aan uw' arm de vroegre kracht n
l Voor ’t bestuur eens Admiraalschips , -
nu gekrompen tot een jagt!. . . l
‘ Maar dat jagt mag zich vermeüen
g in den zonneglans der vreê,
jl t Opgevuld met ’s warelds schatten ,
g toegevloeid van elke zee; s
Prijken met d'Oranjestanderd , l
van zün vlaggepraal omzwierd , =
Nu het de onvergeetbre redding,
vrijheids tweede jubel viert. ·-­·
E
l
I
i
I
l
1{K
Q ga _ a