Home1572, 1672, 1772Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 406.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

al
#
-­-«»­-<«»-«<«-««­«¤rï:<< · Kil? LIC

Schittrend in de morgenzonne , , ‘
die u vriendlijk tegenlacht, ip
Beeld van ’t rijk en magtig Neêrland, Y
prijkt ge vrolijk, Prinsenjagt!
In den effen waterspiegel
vleit u ’t schoon van eigen beeld ,
Als een schoone, door den aanblik
in haar spiegelglas gestreeld. i
Rank en vast van bouw, bevallig , {
vlug en dartel evenzeer, i
Strekt ge uw blinkend groene boorden A
over ’t waterblaauw van 't meir;
Met den rijkvergulden spiegel,
slanke masten , tuig en want , h
Dat daar, tegen ’t blaauw des hemels,
zweeft als fijn en luchtig kant;
3 1