Home1572, 1672, 1772Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 502.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

Ju"? V Y l
‘ 30
‘ " Zie, ’t glanst om ’t hoofd van een dor zonen,
l Die zich hunne afkomst waard betoonen; l
Van hem, die , strijdend in Gods kracht, j
Zweert: -· «moest zijn Neêrland hem ontvallen,
To snouvlon op de laatste wallen,
Q ‘ Te sterven in de laatste gracht!..."
Woord van Oranje! kiem van daden; ·
Vonk, dio, bij ’t wondro stof­ontladon ,
Den donder voortbrengt in do lucht; ;g
Stroom, die do in rust gezonken wateren
J Als Wakker schudt , en rond doot klateren ,
l Dat rots en rif en strandbogt zucht!. ..
l 4
I Hoo op uw klank do vlammen blaken! ,
De wapens klottron! donders kraken , l
Die ’t luchtruim zuivren van de smet, ;
Don grond van vreemde rooverdrommen! l
ë En Lodewijk het hoofd doen krommen ,
Door Derden Willems kracht vorplet ! . . .
Hoo I{uiter’s schip, de Zeven Landen,
Weer voo1·thruiscl1t langs herwonnon stranden,
En zege- op zogopralon viert, Z
ë Vanneer do vlag , vermoeid van ’t rusten ,
Aan Sohoonevelds en Kijkduins kusten ,
Zeoghaftig door den kruiddamp zwiert! ­­­
ld
J?
{ I
l
[
l
lt
l l
lgll