Home1572, 1672, 1772Pagina 28

JPEG (Deze pagina), 517.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

· 26
p d Maar in den vuurdoop, onder ’t buldren van de vlagen , ‘”
p Bleef de ongeschonden romp gespaard;
D Door vlam en rookkolom, de poorten uitgeslagen,
Woei toch de vlag steeds hemelwaart.
t Vuur was haar spoor, door de opgeschuimde golven, t
l l Langs Oost- en Noord- en Middelzee; A
l En siddrend vlood de Theems , in Chathams rook bedel-
De handen vouwend om den vree! (ven,
al
t O dag van roem, o straal van glorie ,
Die, om den schedel der Historie , D
g Ons toehlinkt in der tüden nacht;
j En, de oogen schuchter rond geslagen,
g Ons, twijilend, dikwüls af doet vragen:
Wij ’t kroost van zulk een voorgeslacht! . .. 1
Ja, hun ook werd het bang en hanger;
De wolk, van leed en jamren zwanger,
ä Werd op hun hoofden uitgeperst;
g Maar, ’t schouwspel ook aan de aard gegeven
Eens volks, zich zelven nog verbleven ,
Li Al scheen ’t gedoemd, de redding ’t verst'.
l O Solebay, Solebay, aan uw stranden , Q
D Blonk nog de zon dcr Nederlanden , H
Die aan den Bün, in rook en damp, ll
l `t `Vernederd hoofd moest onderhalen,
k Om daar met nieuwen gloed te pralen ,
In d’ongeliikln·cn lmldenkamp! ­­·»= Z
l
l. l ·
ll