Home1572, 1672, 1772Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 451.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

l
¤ w
i

`·l
5 ,'4?
§ Hoezee E voor ’t driemastseliip: de Zeven Vrije Landen, t E j
jj Verheerlijkt door de 1luiter’s vlag!
‘ Wat yolken , hoe gekleurd , aan Oost- of Westerstranden ,
Die haar niet groetten met ontzag!
Hoe klonk er, van die plecht , niet menig schorre donder ,
’ Die de aard verkondt, van ree tot ree: `
Wat kracht der Geuzen boot ( o onbegrijplijk wonder!)
j Hersehiep tot heerseheres der zee!
Wel moest zij menig strijd met vloed en stormen trotsen ,
Eer die herschepping kwam tot stand;
Nu vastgeklemd in ’t ijs aan Nova Zeml>la’s rotsen,
Dan fel gesehroeid door kreeftvuurbrand.
Wel gonsde er door het want een digte kogelregen,` {
Die zeil en tuig aan flarden rijt;
En klonk van ’tSpaanseh galjoen haar de oorlogsdonder l
- Dat mast en opstal kraakt en splijt. (tegen, l
l