Home1572, 1672, 1772Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 510.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

el! q
P Zich sehittrend om Noord­Holland kromt; ‘
{ Waaruit, als zoo veel heldre stralen,
l De glans van twintig zegepralen
Ter zon zich welft, die ’t wolkiloers dunt,
i Dat nog haar reinen glans verduistert ;
[ Maar, door wat dampen ook ontluisterd,
i De vrijheid heeft tot middelpunt.
j O denkbeeld, grootseh, maar nog bedolven,
j Door weinig hoofden slechts gegist!
( Een parel, in het diep der golven,
j Uit schuim en schelpen opgevischt.)
Dat de Eerste Wvillêlll kon omvatten ,
Die daarvoor rust en roem en schatten,
Het leven veil bad en zijn bloed:
Q « De vlieboot van den Geus , geschapen
ï· · Tot roof, het onverwinlük wapen,
Qli Velks knal den dag der vrüheid gr0et!"

Die dag, o Neêrland, is gekomen!
i Der Geuzen vlag woei, in zün licht ,
! Op Zuiderzee en Zeeuwsehe stroomen,
Europe als vreeboo in ’t gezigt!
Zij, van haar smetten rein gewassehen,
° Deed ’s Konings standerd, op die plassen,
j Verbleeken voor haar kleurenpracht.
i Bruischt , golven, vrolijk om dien steven,
j Hij brengt aan de aarde vrijheid , leven
En licht, tot in der polen nacht! ­­·
il a
l
l
li
VF V