Home1572, 1672, 1772Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 425.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.63 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

2 lr
I 1
1
E

1
l 1
l O, ’t was con schoono dag voor ’sGravcnl1ago’s zonen , =
j Dio ’t vijf`tigja1·ig fccst boschcon
l Van ’t dichtgcwijdo koor , wclks toonon `
1 Dc toppen van haar woud wolluidond ruischcn dcên.
En nodorbuigcn, o1n don room van Hollands stoên,
Als mot Thossaliosch loof to kroonon! -­
Hcrinring voort dat blinkond fcost,
V Na vijf on twintig jaar , mij voor d’o11trocrdcn goost.
Nog zio ik do opgctogon scharon,
Dic ’t lompolruim naauw hicld omvat,
Ontglocid in goostdrift voor docz’ stad,
Op ’t trillon van dos zangors snaron ,
Dic Haar on Noêrlands kunst zijn licr golxciligd had.
’t Is waar, bodoosd cn bcvond klonk cr
De stom dos jonglings , Wicn uw gunst
Ton Priostcr koos, op 't fcost dor kunst;
Maar, op hct zwollon van don zangstroom, blonk or
Een straal van goostdrift hom in ’t oog;
Uw toogoncgon blik lxcdaardo