Home1572, 1672, 1772Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 412.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 19.83 MB

,`g,q••g;""*‘ïI."'4­L«­­I. ""•‘^ ‘-*·"*‘#""'*P""‘T" f•‘·»~« **"··" ’ ’
h


k
ä
a YHI "‘*······
li slaan. De Heer vxmoxams meende, om redenen, die
·;
ä wy eerbz'ea'z;,;>‘en, ofschoon wy er niet geheel mede
hunnen zëzslemmevz, aan dal vereerentl verzoeh niet
A te kunnen voldoen. De auteur van hei llichlsiuh
, liet er zich loe bewegen, vooral az? aanmerking,
ër dat het door hem behandelde onderwewya van eene
‘ nv .
L meer algeïneene slre/Zhang as. Hg Jgeefi hei, er-
J henielçfh voor de hem bewezene ondersohez`dz'ng, en §
Y in de hoop, dat de lezing er niet aan ontnemen
zal, wat wellzgi de mondelänge voordragl er aan
o
byzelief V
»
k;
{ §·
ll
< . ,
$ ....-«·¤·;§;z:.··=­··­­ ·
1
F
{
2
i
E
O
%
I
S
ä
ë .
sg,
Y