HomeIn de goede richtingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 869.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

i i 1 ·‘
` BIJLAGE A. _ _. ·
Salarisregaling. E .
1 Tot klass­e A behoren de gemeenten der zevende, achtste of negende . J
klasse der tabel, bedoeld in de Wet op de Personele Belasting, tot
v klasse B die der v1Jfde of zesde klasse, tot klasse C die der derde of 1.
vierde klasse en tot klasse D die der eerste of tweede klasse. ' à [
` __"-i i__”`__`i"__"` __ï`“v_“`*EC1I Tï_"
, gen boven de Dit0.S voor ` ‘
; Aanvangsalmis Verhogingcn Verhogingen Vcrhogingen gyaiïxvglïïïäç hoofden van A k
, v Hen voor voor Onder- voor hoofden van scholen met ¢ g ‘
i `Oor a Onderwiizcrs wiizcrcssen Gecsteliken Scholen met meer gan ¥ c ~
minder dan ZOO leerlingen . V;. ­
l ZOO leerlingen '· _ "` V
l °""`"""';" ï`·i‘ M
A. 6oo 6><IOO 4)<1oo 3><IOO zoo 300 ,:f;Q
, B. 650 6)<125 4)<125 3)<125 3oo 4oo · 3
4 C­ 975 5><159 +1><125 4><159 3><159 499 599 jjï -,_s,
D. 7oo 5)<175 -|- 1)<125 4><I75 3)<175 5oo 6oo ·
Voor ieder onderwijzer(es) die de rang van hoofdonderwijzer(es) ,,3 `
1 bezit, wordt de jaarwedde met f200.-- verhoogd; voor ieder onder- is
, W1JZ€I<€S) aan een ulo­ of mulo-school wordt de jaarwedde wegens
4 het bezit van de akte van bekwaamheid voor elk der aan die scho·ol -­ ‘ W K
1 onderwezen vakken v­erhoogd met f IOO.-, doch met geen hoger dan .r
~ een gezamenlik bedrag van f300.-. ' 3 ‘ _
De periodieke verhogingen worden toegekend na twee, vier, zes, acht, _
tien en dertien dienstjaren. , lg
Banane B. Q
Aantal onderwijzers per school en grootte der klassen.
___ _ , ,_ ;L_.¤, +3.- _,,_Q3..ï;... r
ïë ïë ïë . 2 . E 1; 3
fi C1 O ë ;.. g aa 2 1.1 E ,.{ E Q" p" _ ,
§¤. O2 «:$.~¤$ wg o. ’i O 5_ g. gg ._
ïë ‘°£2e FWO ¢’ ­ «é’o a° E ao we M2 we `·
êïe Er-12 Sea äe9 ëëes aa 3 EJ E; EC, Lto 1
ig ,5-eg $45*; ëï· E S5 $9 *3 äïä 2
M. ·~¤o em? ;:w:> ;:·~­ ‘B e ‘ 915 9‘ 9 · 5
ràï °’9w v°·’¤¤ r‘1­* ><°’? -‘<­> <-· ~; ’" ”"¤ "‘· .- _
J > :> ag bn··« lg en Q) bD+=< ac) (E 11 ___; __ ::1 ___»¤ _ K,
:1 C3 wv ¤.> 9 G1 G1 Q U ca 9 «; ¤ ‘
9 T: E T3 E E E E S `5 E ES 1* ä E Q 9 ` • ­
< E 95 E .. E ,1 E , e 11. e ä a ë _ .. 1
CCI? cv <u cd en cs ru O <fi <C <C ._ ‘
<¤ 2 Et <»t 2 <c E-« . 5
I-25 1 1 3 1 2 4 25 I2 6 j 4 ‘_ 3
26-90 2 1 1 3 3 3 5 30 30 18 _ • _ ‘ -
Ql-144 3 1 2 4 4 5 7 36 28 20 _ ·
145-199 4 1 2 4 5 9 8 39 33 24 f · 5
2oo#254 5 1 3 5 6 8 IO 42 3I 25 3 M 3
252;-390 6 1 2 5 7 9 M 44 34 28 1 .
_ 319-394 7 2 3 5 9 19 12 49 39 39 .1
1 365-.419 8 2 3 5 IO II I3 4I 38 32 _,
429-474 9 2 3 5 11 12 14 43 39 33 ``·, . r
475-529 19 2 3 5 12 13 15 44 49 35 E .
L 539"584 11 2 3 5 13 14 19 45 41 39 f`i=­ ze
Opmerking. In het aantal onderwijzers is telkens het hoofd der school begrepen. . [
24 1 ; · 5