HomeIn de goede richtingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 560.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.70 MB

PDF (Volledig document), 26.96 MB

‘ geheel goed; wij zeggen: ldom met uw gehele plan! Wij laten ons niet
in de luren leggen: gij zult de subsidire hebben die ge wenst, maar dan
z:ult ge de scholen goed makren."
We·lnu, al zijn ’t niet de kerkeliken geweest, de Kommissie is ge-
komen me t een gehe el p l an en komt nu de subsidie vragen,
straks ook aan onze Partij. Zal ze de scholen goed maken? Zeker nog
niet in allen dele, maar laten degenen, die dit geschriftje aandachtig
hebben gevolgd, eens nagaan, in hoeveel opzichten de voorstellen wel
niet vooruitgang brengen. Laat de Partij ernstig deze voordelen doen
wegen tegenov·er de nadelen en tekortkomingen; laat ze het doen,
reeds vóór art. 192 in de Kamers wordt behandeld, wijl de debatten
s dan te houden, van beslissende invloed kunnen zijn op de latere onder-
wijswetten. Of de Karnerfraksie dan vóór of tegen heeft te stemmen,
ten slotte? Ze zal zich zeker laten leiden door een ter zake kundig
uitgesproken oordeel van de ganse Partij.
»
Arnhem, Junie, Julie 1916.
e
,