HomeHongersnood en hongerdoodPagina 9

JPEG (Deze pagina), 490.71 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

l
7 ,
reden welke hiervoor bestaat, is daarin gelegen dat
Berlijn zelf veel te doen heeft om in zijne eigene
behoeften te voorzien. In de handelszaken heerscht
groote stilstand; de koude is buitengewoon scherp en 1
de belastingen nemen eer toe dan af. Nog slechts
4000 Thl. zijn bijeen gebragt, voornamelijk door de
· · min bemiddelden.
(Arná. Cour. N°. 4303.)
9 Januarij. In een brief uit Velsen wordt dank be-
tuigd voor de belangstelling in het lot der arme arbei-
ders. Men had eerst al het mogelijke en geoorloofde
j gedaan, om degenen die nog uit Velsen konden ver-
l trekken vóórdat de nood zoo hoog klom, te noodzaken
heen te gaan. Maar toen eindelijk ,,b1‘oodwagens op
den openbaren weg uitgeplunderd, aardappel-schillen ,
ja zelfs de ingewanden van een gestorven
j paard tot spijzen gereed gemaakt werden door
eene uivgehongerde bevolking," toen was het oogenblik
daar, dat men niet langer wachten mogt en de alge-
n' meene liefdadigheid inriep.
j (lïarzrlelsbl. N°. 11236).
‘ Berlijn 9 Januarij 1868. De nood in de provincie
r . . . .
Oost­1’ruissen strekt zich in meer of minder hevige mate
{ over 23 districten uit.
(Hamle/sb!. N". 11237).
B e 1· l ij n 9.1anuarij 1868. Het stijgen van de prijzen der
levensmiddelen in al de staten van het Noordduitseh-
Verbond baart 0. a. ook groote zorg aan het Pruissi·
sche ministerie van oorlog.
(Hamlelsöl. N°. 11238.)
, Frankfort 11 Januarij 1868. Volgens medecleelingen
l uit Wiesbaden is de nood in het Westwoud (voormalig
I