HomeHongersnood en hongerdoodPagina 8

JPEG (Deze pagina), 544.12 KB

TIFF (Deze pagina), 5.84 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

6
door het aanleggen van openbare werken eenige ver-
dienste te bezorgen, maar de felle koude heeft dit
werk doen staken. Er worden thans oproepingen ge-
daan tot het geven van giften ter voorziening in de-
zen nood.
Ook de prijs der levensmiddelen te Keulen is zoo
aanmerkelijk gestegen, dat eenige aanzienlijke burgers .
zich vereenigd hebben om te overleggen wat gedaan
zou kunnen worden tot verzachting van den nood der
mingegoeden.
(Am/4. Com. N°. 4298.)
Frankrijk 3 Januarij 1868. De hongersnood, sedert
eenige maanden in Algerië heerschende , sleept duizen-
den ten grave. Volgens de jongste berigten waren in
drie dagen acht en veertig menschen in holen of op .
de wegen nabij Mascara omgekomen.
(Hamleisbl. N°. 11230.) _
Berlijn 3 Januarij 1868. In een brief uit Archangel
dd. 8 20 Dee. leest men het volgende: De vrees voor I
een hongersnood, welke reeds sedert het najaar het
gouvernement Arehangel heeft bedreigd, is thans he- l
laas! verwezenlijkt en heeft zulk eene uitbreiding ver- ·
kregen dat het bijna onmogelijk schijnt, om een groot t
gedeelte der bevolking voor den hongerdood te vrij- A
waren. Het brood kost reeds het driedubbele van den 5
gewonen prijs, en binnen kort zal het welligt voor
geld niet meer te verkrijgen zijn, doordien de voor-
raad meel zeer klein wordt en nieuwe toevoereu slechts
uit Viatka, 1000 werst van hier verwijderd, zijn te
verkrijgen. 1
(Hamlelsöl. N°. 11232.) V
Berlijn 4· Januarij1868. Tot dusver is voor Oost- {
Pruissen betrekkelijk hier nog weinig gedaan. De eenige
I