HomeHongersnood en hongerdoodPagina 3

JPEG (Deze pagina), 452.15 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 14.22 MB

‘ er a H
ä
ä
Q?
2
<
I

W lwgfelen niel of de lilel van deze rerzanzeling
zal ele aandaenl van vele lezers lol zien lrennen wanl
voorwaar Hongersnoozl en Hongercloocl zgn wel woorzlen
geseninl ons ernslig le slernvnen. De nele lreurige me-
elerleelingen waarrnerle ele rlagnlaclen in ele laalslevnaan­
elen waren opgenulel gaven ons elan oon aanleiding lol
ele nerzanzellng {lezer neriglen welne rloorgaans sleenls
vlugllg worden gelezen, ler zqfde gelegel en rergelen!
Onze lezers en lezeressen zullen gereclelfjn nesefen olal
onze verzameling geenszins aanspraan op volleellgneirl nan
manen , als neclennen rlal onze nunne niel zoo uil-
nuizig is als nel nzannelnne geslaenl en rlernalve sleenls
een zeer nepernl gelal rlagnlaelen en nieuws/{jrlingenonder
{le oogen nrqfgl.
Hel is vooral ons cloel clen lezer opnzernzaam le ma-
nen rlal nel genren aan granen zien niel nepernl lol
eene ennele of ngzonelere lanrlslreen, lu. n. Oosl­Pruis­
sen, maar dal nel ons van alle znrlen onzringl, immers
zoo wel in Aronangel en Flnlancl als in Tunis en Al-
giers, ja zelfs oo/E reeels in nel enizlelenpunl van Europa
na aan onze grenzen, le W iesnarlen , in nel Anrlnal, als-