HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 8

JPEG (Deze pagina), 363.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

äl inwmi `
J
ë.

[L
:.

$ alleen met het oog op het {Zoe! der uitgave is geschied, `
Q . .
E en de naam van den Dmhtcr genoegzaam voor Z1Cl1 zelven
lr

f spreekt, zoo vlei 1k inn, dat men met deze verwisselmg
[ VEU1 SCl11‘i_jVG1‘ (311 Ol1(lCYVCl’P gimrllc g‘GI1OGgCH zal 11CD1€I1· [
g: Het is mij voorts een aungensune pligt, dank te mogen
i
zeggen voor de belangstelling waarmede mijne pogingen in ’t '
belang der ongelukkigen zijn ontvangen. De Nederlandsche
F . . . . .
i welda.d1ghe1d heeft zich ook thans eene nieuwe kroon
gevlochten. `
S ‘ 1
1 ’ De U izf_qe2:c1·
H. C. A. CAMPAGNE. V‘
Q Zïe/, 25 J anuarij 1855.
i 1
l
·-•‘•~lvv••••p•%*M¥»v<:«­~
/
1
l
ä
l
N
l` " ‘ ‘¥