HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 7

JPEG (Deze pagina), 435.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

l i
E
t l
Q
- l
j AAN DE GEEERDE INTEEKENAABS!

l
j Toen ik het plan opvatte, door de uitgave van het F
een of ander geschrift iets bij te dragen tot leniging van
de behoeften van de nagelatene betrekkingen der ecjuipagc _
van het, zoo jammerlijk verongelukte, fregatsehip lkizrlri/ra,
en ik daartoe eene nieuwe uitgave van Dr. DoN1<nnsL0o'r’s
Gcefacáicrz 0’L`C7' zlrmoedc aankondigde, liet de spoed,
waarmede dit plan werd opgevat en uitgevoerd, mij den
tijd niet, hierover vooraf met den Schrijver van gedachten
te wisselen. Daar mij later bleek, dat de Schrijver
zwariglieid maakte, op dit tijdstip eene nieuwe uitgave
van een geschrift over dc armoede in gereedheid te brengen,
heb ik mij tot een onzer Dichters gewend, die, met de
meeste bereidwilligheid, mij met de zamenstelling van enkele
Y
F toepasselijke diehtstukken te11 dienste stond, die ik liierbij
aan de geëerde lnteekenaren aanbied.
Daar ik de overtuiging heb, dat de talrijke Inteekening

9 i
l
I
j J
'·" _ -_.__M e l