HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 52

JPEG (Deze pagina), 498.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.79 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

1, rl
( pr)
1 / Q
ïà; 1
V V 11.4.
E? V; Ooh hoor do kloiuc Maarton sohroit!
V . | S
a Z ‘3|
Maar ’t huis is zmklig daar wo in WOIICII,
óf ` . ..
4 Do t11aa11tJos vrozon op Zl`]Il kOOH€ll,
V E Ell ’k had toch allos uitgosproid
? 2 ar .
1 gg Wat hom kou dokkon on VG1`W3.1'1TlC1l,
`I 1; 2
{ 2 il 1 . . ..
S, Maar ’t sclmap lag b1bb’ro11do 111 llllejll ïL1`lI1CIl.” ·
1 ' 1* «
1 ,,Jz1 _]O1lgC1l11Gf, ’t 1S bar C11 guur;
( 1 J
F `
` V ’k Zou 2111011 botor lovou gllllllöll,
Ell om ons lood wol SCh1'CijCl1 k1u111o11,
ll 2
ig Wvaut zio, daar glimt hot hmtsto hout.
FK § ïï
1 Kom! ’t ovorsohot van ’t brood go11o111o11,
Q; E11 Wü,1'111 u dan aan ’t hooto zand,
1 · F1
· 1 1 Y .
J1 1 U aarop hot haerrdvuur hooit gobraud,
ag: · V
§ 1 Ell z1o dan nog ooms lllt van ’iJStll'ü11(1,
E
: 51 . .. . .
’ V; Of gr; uw vador 111ot Zlêt ko1r1o11!" ,
11 { Zoo sprak, zoo :111111 aan brood als troost,
=· E
Eou Visschors vrouw mot hO1lQ’l'C11d kroost,
; ( Dat mmr dos vaders thuiskomst hzmkto,
V 1:
Ecu vrooslijk 1a11go11 nacht doorwaakto, V
1 Daar do Zl1`lI1OCd(% o11goduM1g 111z1z1kt<·. t
ä, " 1
{' E · I 1
7 ,V l) Eu ZIG! dc kllïlilp aan ’t (hlllllg Stlïllld, 1
J §· op
1 § ­“‘EH.l'HEll1 hij kri_jto11d stond to StEI1`G11, g
Wuift juiclroudo mot muts C11 hzuul,
1 1:
Z Want daar vo1·]11<­1' zich uit do baron , ,
t¤ .
1 ip _ _ ·:
V [Ht Stll]VCl1d schrum con. klClllC top g
1 äïï ä
E . C1

, · V 3
U1 E
het 1 1
`! ï
V
t 1
i ,
[ ,
L - . " `xoot
‘ E 1 _ _ 1. , 1 AM-»~~-­ ·1-1·1-1