HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 47

JPEG (Deze pagina), 335.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

·
, L
Ji L
ij; Die, schreijeud om hun ’s vaders dood, V
gi Die hen berooft van hulp en brood, v
i Voor ’t nzrdreu van deu wiirter vreezeu! de
Vr Zij staren op ’t onmectlijk graf`,
l Dat hoop en uitzigt houdt bcslotmr,
Eu siueekeu hun 11£l1LllU1`gC1lOOiB11
Om ’t geen dat cons hun Vader gaf. ii "
Zij smeekcn God, zij siixeekou ll;
O Broeder! Help 1:11 red ons 1111 ,
j j Door liefde en (i€llïi£i)lil'i1(iid gro<h‘ove11! I i
Verhclder ’t uitzigt in deu nood,
Schenk ons uw bijstand OH het brood: t
' Want de arme Loods!... die gaf zijn leven.
· (
­-•­•+·SH+-­-
I
4

t
' 1
ip {L;
_»o 1 ·*e Z ,r.r ‘”