HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 44

JPEG (Deze pagina), 444.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

, g t
wg tg .
5 vï A
; äj e.
Z

E 36
r L g {
;g ë
A_ 4,»_ ' Door d’ onverpoosden zilten regen,
{ * Maar met verraderlijke kracht,
Q 2
I , g,
{ Die ’t hart der baren kan beroeren,
i ,2 E
. l l · · . `
gr ,· Dringt de adem , dre hem nader bragt, .
Qi En in den schoot der rust zou voeren,
V Die hem den sehoonsten bijstand bood,
r J
l g
4 , Naar de open armen van den dood.
a
l Q .
g Een schok, dre zelfs het hart doet boven,
l ..
T; Is ’t welkom aan een ijzren strand,
Waar ’t lot, met onafkeerbre hand,
Den grens geteekend heeft van ’t leven;
. l Waar ’t noodgesehrei, inet doffen val,
. {
l
jj Slechts weinige oogenblikken later,
W De zegepraal van lucht en water
, i
F E Aan aarde en vuur verkonden zal. -­­-
De ruwgevormde sponde ontweken,
Ag 2
i Gewekt door ’t dondrend dof geluid,
i Als door een onheilspellend teeken,
lt . .. . .
" Ziet d’ arme loods zijn hursdeur tut.
- Hij luistert, . . . hoort den storm verpoozen
Door ’t angstgesehrei der hulpeloozen,
i ..
, O ’t reeds verbrizelde 0verschot·
. · ’
4
: En, daar zij ’t bang bestaan verlengen,
l Hunu’ stennnen met den wind vermengen, l
i 2 Die brullend met hun onmagt spot. _
l z
. A
, ä ` j
_ Q1
`< 5 j
t 1
s- "'·il .-I., , J, ., E , , .. ____ AA_, .,m-lnds,- , ,,,,,.e..ä ___,, ‘ -