HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 37

JPEG (Deze pagina), 378.69 KB

TIFF (Deze pagina), 6.77 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

!
2a
ll
Werd hun ’t beloofde land ontzegd,
Die haakten naar onschatbre dagen:
Een’ andre weg werd ingeslagen ..,. ä
De groote reis is afgelegd.
Ze is afgelegd: die reeks van jaren,
Kronip zanien tot één oogenblik;
!
Die zalig in ’t roornitzigt waren, {
Gevoelden slechts een uur van sehrik, l;
En eer zij nog hun toestand kenden, *
­ Voleinde reeds de dood de ellenden.
Oeh God! wat valt het lijden zwaar! i
Hoe grievend treffen felle slagen!
` De droeve en doodelijke lllüïllg,
Op d’ade1n van den storm gedragen,
Zweelt op zijn vale vlerken voort `
Van stad tot stad, van oord tot oord. ip
En overal heerscht schrik en rouw,
Waar zich die inare meer verhreidt,
En pijnlijke onzekerheid i
ls martflend voor de wednwvrornv, 1
ls 1nart’lend voor het onderhart,
Dat nog het atz ijn slechts betreurt,
Maar nn, gebroken ot` verscheurd, A A
(iegriefd wordt door de felste smart.
r Helaas! de onzekerheid verdween,
De zee wierp van haar rijken buit,
· =i
Y __m~M _ _ _,_;_____ ___, _ ____ -Y--·~~· ’)_‘^~,“_i3l/