HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 34

JPEG (Deze pagina), 440.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

V Y', { _,,w,,,,,<«­«­¤~er~~ -·-«-vg~·--;«T¤_­~¢ç­­­­·. +­­r..­,~w ­« -v_.~ ­~·~-·-` =~~r#.«-­-­­­­­<1'··1‘~w~·­~V -~ ~ -~·­<<­­­·­·~·*·"' ·-~~ ’"‘*·""**""""""""" '" "
l 7
;g ·
àè
in
ni ai
r lf
v 5 26
vi ‘
J l
,‘ Maar ’t zijn slechts nevelige kruinen,
ik '
==» V
.
E 2 Alleen een sehemerend versclnet,
1
E Zij zien geen strand, zij zien geen duinen,
l I
l
‘ ’t Is zee en lucht en anders met!
hi ,
j' j Een traan moet menig oog ontvlieten
‘ [ Van hen, die ’t Vaderland verlieten.
Q 1
. · n
i j Door ’iZSl11lgI€11(.l stampen, ’t wiegend woelen,
D, Waarmeê de zee de kiel verheft,
i Doet zich de krankte ras gevoelen,
»E g Die ziel en ligchaam beiden treft,
I
F Die alle veerkracht kan verlammen,
j En enkel dringt tot loome rust,
{ , . .
"1 ç. En redere vonk, die op wil vlammen,
L Door afkeer van zich. zelven bluscht.
5 Die krankte, langzaam te overwinnen,
‘ l
- 1
_ Die strijd voert tegen hulp en raad,
Q ·l‘ , . . .
w 'lreedt nu kajuit en hutten binnen
zj En vaagt de rozen van ’t gelaat,
' 2
E De gulle blijdschap is verdwenen,
t af
" ig Een 211l°`SlZlO` zweet nat hooi?] en wang
,¥' D D D >
j ill n
s;·‘ En slechts een bang en kreunend steenen
er °
Vervangt het vrolijke gezang. D
Maar telkens hoort men ruwer vlagen,
l Met dof en denderend gebrom, »
Door ’t rekkend want verdervend jagen.
De wind loopt onlreilspellend oui. s
ig) ,
2· (
¥ J in
te
lr
r al K
l *` § ,_, ,,..,,,,,-.-.,,,_,, ,__,<..r....,.,..,,.,..,.,. -~~=Y-..,_,______, ____, .,"‘“ ;r____
"* z , A- -.T-....,.,,a___ _,_, Y