HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 32

JPEG (Deze pagina), 421.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.74 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

,_ ,.,.,,.,,,..F -~­·-~-`«··­«­·•­·-¤q¤­­-wr«•»­-««¤•­­,­­­­­« ­»·~···­­"­··~­=····*f’""’<'""""*"""""""'r"•;
li ïli
l

ï lä,
‘ H; .
: ie
j rï .
5 il: Z'; `
3 ,1
’ l
i g-; Maar om dat droev’ gevoel te smoren
F " r
2 i¥ . ..
T " . kort hi 0) ’t dek den langen nacht,
, A l e
V
Om, van de mannen van de wacht,
I i?
t ai Een lang en vreemd verhaal te hooren,
E Tot dat de slaap hem ovormandt,
=q I
á i · En hr] te koor gaat om te rusten:
s . =
li ~ : .. . i
gj , Daar droomt lll_] van de schoone kusten;
Van ’t hein verwachtend tooverland.
` V
. 1 ` .
' ;; Daar doet de blijde maar zich hooren:
^» ·l
r .l . .
l ,,De Loods aan boord, naar zee , naar zee E
” vii .
: ,,Il1J bragt de laatste brieven meê!"
· df
; g Nu gaat geen oogenblik verloren; _
t Barkas en sloepen, volgetast, _
. {L V
; = J
o ll Staan tusschen voor- en aohterinast,
t § ~ 1
z De blanke zeilen zi`n ontbonden
. fr ’
l .
‘ En op de 1naat van ’t zeenranslied,
5 £
. l
r Wi ­ .
o W ordt , daar de bootsman ’t werk gebiedt,
{ vi
Het anker uit den grond gewonden.
» . 2:
., ei ..
li g; Los, vri], van elken band ontdaan,
..
Fai Vangt nu het 1`1`]l{lJCVl'HCl1'i) Fregat
­ l . .
De groote reis voorspoedig aan,
lt ..
‘l‘ Terwigl de zee het tegenspat.
L.
.- Is ’t nog de reeds verzwakte vloed,
E V5
al lp Die de tutgang aan het schip betw1st,
ll W De wind, noordoost, de wind is goed
{ En spot met ied`re kleine list.
K- ik
kai-
Jt té:
ll
Fm

` ..e..Y---..~­­~à.­......., ­ .«>­··:·<‘ri’ 5 lul`;
" nl N.­­­t­·­·=­;g..`~...;..;;»­e.;n · "