HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 28

JPEG (Deze pagina), 417.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

. l V
li l
l *
r
¤ ;
2 I i 4
F, l
P { $
§ ·? 20
V I
S. ï -- . ..
Q E Nu al die streken .zacht verdwijnen,
li i -. ..
” { Wier schoon hun eens bekoorhjk scheen,
I _ .
i Z1 l)llV€‘11 O) (.lOl1 lZ01‘Cl1 Slä11'Gl’1,
E J .
l ’ ..
Z. j . Het laatste blijk nog van de plaats _ j
E Waar in zij cons gelukkig waren, _
2 ­ j `
* ï En vrolijk speelden met hun maats.
lr I - . .
f, {l€ll` llfêftlê C11 Z0l‘g l1U.11 l11‘G(]. l.)CSlJ1G1`(lCl1, `
E r
l Op ’t pad vol wezen en vol schijn ....
‘ j Ell \'üäl‘ CY '(‘(?l l.)Cgl'{LVC11 \'l(‘1'LlCl1,
l, 1 .. . ..
j g Yher leasen hun nog dierbaar zijn.
­ l
ä · · ,
llllll jêllgll, llllll Yl'(3llgLl, 111Clï llüüf gCSPC‘l(’lL "
Lt r ïwlaan d’ opgovvondmi moed ter neer:
6
jj Klaar hij `t verand1·en dor toonoeleu, 1
Verandert ook hun stemming weer.
sla
Q rt
, l “l ` l`(‘1Zl£ï(ïl`S O') S lCVC11S l)31'C1l,
Wij hopen op ’t beloollle land,
x j ·
Maar als de zoinorhitto brandt ,
l
HE Z . .. . .
ZICH W1.] WGCIl’lOG(l1g 11€lE11‘ (ll? _]ü1‘Gl`l,
J !
· •
El Waarin we hoogst gelukkig waren,
Al vormden ze ook het barste strand.
t , ‘g
fi
g ï T .. .
· O01`l, altoos VOOl`l, l)l_] STll11’Cl1(l SlOO1Il€l1,
l `.
`lf Q l)oorkliel`t het. schip den blanken vloed,
A Om spoedig op de ree te lcomen,
ig Waar weer het anker vallen moet.

.i_, F
1. I
lj

li
{
­ ; f MY W Y Y fx-ins? nüfp ;>_ï;‘;`;AJA~Aï;,n*H ..;L;;2:_j;j,§_;;: ,r_,_...,