HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 24

JPEG (Deze pagina), 486.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.76 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB


l E
r· A
l är l
{ lï t·
. i
g lb v
i li ` , . . `
iii ze uit, slà zo mt, uw lilnnke vleugels, ·
Qi iteit rinkelende banden los ,
1]* ,
jg! O, weterslot! dat, als een roe ‘
Den prang voelt van uw sterke teng<·l<. i
Slet ze uit! zijt geen waterslot:
I * w · _l
i j, Een condor, met verbreede wieken, «
l j lï
c lt . . . · l
j; Die reeds de lucht begint te rreken ·
is ,1
,
Van ’t n verbeidende Genot. ‘
‘ · C3
6
(kij riekt die, door zij meer u streelde i
[Eu reeds bevriend zijt met de zee,
vo 1
·¤à - .. r
j Wat bregt gij ons geen schatten meê ‘
tg .
Ei Ven ’t kort begrip van ’s werelds weelde! J
xl Y
§§ Wat waart gij dikwerf aigemat, li
S J ,
Hoe moest de zorg ll niet versterken , Y
; l Z
ij Wanneer gij, met verlamde vlerken,
jl
De stormen doorgeworsteld luidt?
Toch liet ge uw buit u nooit ontglippen, ë
l Tl
Door de overxnagt van wind en vloed,
F11 moest oe ook ‘ * l lli i
jy « ¤ meten op ce c poen , ) A;
li ` ;
Gij vondt uw sterkte in deugd en moed.
i 1
i ä
lf Gij , die zoo vaak de lucht doorklieide j
l ‘ r
i
·­ En de elementen hebt veracht, ij
t. tl
W t
F
r i
v , ä
"°j TG rusten op een klip is een vrij zonderling dcnkbc=<·ld j
voor een schip, inazrr minder bij het beeld van een condor; j
l ook :¢jw<·ld<~ mij Si. l{(‘lf‘llêt , dal oen role; ie, voor den sï«·r‘s=t. n
li
.‘
lr l
ï
!
§' l
" Y 74 . _____ ___ ,_,_, ­;­~;,;v­$¤< zml, ll,;¤&.;:ï2¥1ï1>-*»m. ._ ,ii..:..:;.__.t_,,___,,`, ,_ ,. t +