HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 20

JPEG (Deze pagina), 517.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.72 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

i T f ·
Y w ` l
F
ni
§ ii
e it
g .; 12 t
. `€ g
V j llzmr wast zijn oogst, duur rijpen, lmixiteix de uiren, ,
,,i)zun· heen, duur heen!" wat zeggen weinig jaren,
Eens keert hij weer en deelt zijn overvloed `
J ,|
E j Met dierbren, die hij kort slechts missen moet. S
j Heeft de eigenbaet te weinig goud gewonnen, Q
En Welt zijn drift uit minder eedle bronnen, ‘
V
i
ib Het vuderlzmcl wordt voor haar lust te kleen, _
_ Meer Jam wenkt, en ’t klinkt alweer: ,,dmn‘ l1<:en!"
Uw toekomst roeot Qi` mooït lnmr teaïensnellenz ‘
5 l > t. r.
ä · i
De bronnen, die voor u op ’t inildste Welten,
E
’ Ontsluiten zich- uw wenschen zin vervuld.
zi ’
<'e . ‘
hij De zon der hope wordt nn enkel nog emhuld.
Ji *·` J . 7 L' ‘
,U,>er tluentrg waas van ms verdreven neevlen, ;
Fig .
N
me weemoed uit de harten op doet ilCC'•lOll.
1
t il De beker van srenot wordt met het znur "
E ­ , . »
_ `ïermengd, van ’t naacL’rend afseheidsunr.
g Hoe vlieten reed; de tranen van een moeder
g° Om ’t dierbaar kind; de zuster ziet een broeder,
ll, Ligt met een vriend, van ’t minnend hart gescheurd, »
ig i s
i De veder, die zijn zoon, zijn hoop, betreurt,
gi ‘ Lijdt feller pijn, omdat hij niet ning klagen V i
a
En heel zijn hiet in stilte, alleen, moet dragen;
j e
De teedre snoer, die zielen zamenbindt, j
i - . ï
5 Iwoe nzunuver dan de moeder en het kind · ä A
1 D ’ ·
*1 ii
lle bend der mm, wordt pijnelijk gereten,
gj Een eomhiyr koor vaan :dQ·’=pe·i·st<· l·;re<:t<:n j
i
E
Q
5 T i
« ;
i w
çi
ri »
v
E .

j x
74 ­ ä-