HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 19

JPEG (Deze pagina), 434.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

Y ff"), l l H H vn Y` Y Yv?( rv­7F­”­'>r`”`”"ffr F""
11 j
i Der mijnen Olll, en wat de inenseh eens deed, Z
Ten koste van onseliatbaar bloed C11 zweet, j
Wordt meer volmaakt, 111et minder inagt, bedreven.
Zoo schonk de kunst een leven aan uw leven ,

vi En ’t groote licht, in Ilaarlein opgegaan, j
Biedt, onverborgen, ll zij11 strelen aan; Z
· ls ’t wonder, dat l1et gloeijend beeld der weelde X
~ Die Java biedt, vaak jonge harten streelde? t
Y Dat iedre Stêlll, die uitging van die11 grond t
l En noodend klonk, GGII heldren weerklank vond? t
l De band des bloeds, die zielen inogt ointrekkeii,
E Moest voor (lCll. gloed van ’t vriendlijk nitzigt rekken, V
l De kring werd te eng, waarin me11 zich bewoog,
j Alleen de ster van ’t oosten blonk ill ’t oog.
L De jongeling wikt met beleid zij11 k1‘z1<‘l1te11 j
Il
,,])aar l1ee11!” is ’t reterein van zijn geclaeliteii ,
J De krijgsman, op hem passende eer bclnst,
J Ziet slechts de11 weg tot 1'OC1ll aan Ja1‘a’s kust.
j Van Borneo leeg l1ij zoo vele11 tegen,
De hand omklemt zijn onbeproefden degen ,
t Hij limtt ce11 rust, die eerst bekoorlijk scheen,
En hopend roept hij uit: ,,(lütt1'llC(‘l1, (l2l31'llC(3l1l`, j
De l(l1115t€11U.ïLY, wien ’t denkbeeld kan verrnkken t
(Jin rijke vrucht van vroeger vlijt te plukken, j
Wenscht rninier kring; hij, die van ijver l)1'illlti, V
`l
Vindt dien alleen in ’t blozend lllOl'g01klïl11(l·
l
ti
i
@1
t
Wi Y xgf > ig? VI