HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 18

JPEG (Deze pagina), 494.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

VV ·' r ` ` f " ‘ " " " ‘ " t - vltjvr
v I , .
r
2. E
a i ·
i- j ,
i‘ ,
i IO
E _ ,
j \aardoor t belang de booze kunst kon leeren, g
5 Om vloeijend vuur van Rijst te disteleeren ,
: 2
, De peulvrucht, die op Mokka’s milden grond j
‘ Den Arabier tot nut , haar oorsprong vond ,
.[ '
En nu alom zich vurig ziet beminnen, tl
f Als grondstof van den drank der huisgezinnen ,
‘ V ’t Strekt alles u ten onverwelkbre kroon ......
j O! Java! zijt rijk en naamloos schoon! i
l . .
Om zoo veel schats met mildheid te vergoeden; l
Wil u, met zorg, het vaderland behoeden , i
! i l . . .
I! De zon der kennis schiet haar koestrend licht »
ij! «·
vl Op u! en wijst u ’t spoor van deugd en pligt. ‘a
1 1
De wetenschap wil u op ’t hoogst volmaken,
De kracht der wet uw veiligheid bewaken; ·
1 gj V
; En waar veweld uw eirrendoin met smart
:, rv ra > Q
r'
_ ïj Gevoelt het ras de magt van vuur en zwaard.
i . ‘
l ° De kunst, die lang haar schatten u misgunde,
" Vertoont zich in ’t gewaad der werktuigkundo; 1
Qi Uw kroost, weleer door arbeid uitgeput, j
i Vindt meerder rust, bij algemeener nut. t
zij Waar mensehenkracht voorheen de molenradren. i
z
Deed kentlen, bruischt do stroom door gloeijendo adrcn ,
.! _
Die Titan, che de magt van velen tergt,
' 1 °• l· ­ - J· t· J ll , 7 . 1 ,..
j bcicpt menen cioog, woei., s ioomtn (001 lgeiciut,
Vornit vruchtbaar veld uit drassigo ocverrand«·u,
Zijn O1lil'!i("<’l'l)Y€ vuist wrocl dv lll§I(‘\'ëlll(l(‘ll
V)
S
i
x
l
"
·r