HomeEene schipbreuk, de loods en de visscherPagina 14

JPEG (Deze pagina), 443.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 21.96 MB

i i` t

E
j 1;
5
· Durit hij haar voet voor voet betwisten.
Hij maakt lnmr dienstbaar ami zijn vlijt,
En durft in d’ ongelijken strijd
p Met dreigende gevaren spelen. Q)
i ` Al seheurt zij de aarde in groote deelen, i
, Hij bindt die deelen weêr azuieen.
i Haar wraak 1noog’ dikwerf offers vragen:
j Zij moet hein als haar meester dragen
En voert hem oost- of westwanrts heen,
lloe ligt gij daar in stille rust,
Door ’t avondkoeltje alleen gekust,
Gelijk een tijger, die verzend,
li Nu loom, zijn leger niet verlaat; L
i Gelijk een rustende vulkaan,
Die in ’t verborgen sineult of brandt,
X lin uit wiens gloeijend ingewzmd,
i D Men lichte wolken op ziet gaan. `
i Maar die, wanneer een lnvnvloed,
tl
Verdervend uit zijn krater zwelt,
Den gansehen omtrek beven doet pi
En slechts ellende en rouw voorspelt.
ip Reuzin, die trotsch zijt op uw magt,
t zijt zelfs vreeslijk als lacht!
p Dan spot met den diepen rouw,
ä i Die ’t droeve huisgezin bezielt:
i · 4
i
5
i D i
l