HomeLevensverzakelijkingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 688.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.89 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤
vroegere periode gedaan heeft. De familie Stastok
en de familie Kegge met de verguldpartij achter den ·
koekebakkerswinkel, illustreeren ten duidelijkste het
huiselijke, burgerlijke leven van die dagen.
Ook buiten de litteratuur om kent menigeen over-
eenkomstige toestanden uit eigen herinnering of door »
directe overlevering. Vele zijn de verhalen, die in
sommige familiën rondgaan en die men gezinsge-
schiedenissen zou kunnen doopen. En dikwijls hoort ·
men zich een tafereel schilderen, als dat van dat
gezin uit een provinciestad, naast de ouders uit vele
zonen bestaande. Geen daarvan, hoewel zelf reeds
lang gehuwd en gezinshoofd, verbrak den band met
het ouderhuis. Elk hunner had zijn eigen bedrijf
reeds, maar als er bijv. de verjaardagen der ouders
waren, werd midden op den morgen het werkpak
uitgetrokken en de baas kleedde zich aan, om zijn
kinderplichten te gaan vervullen. lederen Zondag na
de kerk, door allen trouw bezocht, werd aan het
ouderhuis een bezoek gebracht, om bij kofüe en pijp
de levenservaringen van de week uit te wisselen.
Totdat de vader, de patriarch, kort en duidelijk met
de vingers knipte en vond, dat er nu lang genoeg
over koetjes en kalfjes was gesproken. En dan wer-
den de geestelijke indrukken, door de gehoorde preek
gewekt, uitgeruild.
Hoeveel onderlinge hulp was daar in tijden van
ziekte en nood, hoeveel blijvende belangstelling ook
voor die leden van het groote gezin, die zich in
nabijgelegen dorpen hadden gevestigd en die op de
Zondagmiddagen door broers, die niet zoover van
het nest waren uitgevlogen, werden bezocht, waar-
voor deze een wandeling - want men kon toen nog
loopen - van een paar uur heen en even lang
_ terug met liefde over hadden. Wie kent ook niet uit
dien tijd de verhalen over de visites, vroeg begon-
¤-L- -­ï-­-¤
_ 3 .`