HomeLevensverzakelijkingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 646.80 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

­­¤
I.
Zoodra wij willen beginnen met het eerste. n.l. het
verschijnsel teekenen, worden wij bemoeilijkt door
de veelheid daarvan. Wie er naar gaat speuren, ;··
vindt het overal. En wie dan tracht de openbaringen
ervan eenigszins systematisch in rang en rubriek te
brengen, geeft dat pogen al spoedig op, want er is ­
niet aan te denken alles te noemen, wat hieronder
gerangschikt zou kunnen worden, omdat dan l1ier,
dan daar weer een andere vorm van het zelfde
zich vertoont. Er blijft niet anders over dan hier ‘
en daar een greep te doen. Het is een verschijn- .·
sel van soeialen aard. In het maatschappelijk
leven vinden wij het, daar liggen er ook de
wortels van. Daar zullen wij er ook de voorbeelden .
van grijpen. ·
Dan zien wij als vanzelf eerst naar het gezinsleven. I
Dat is immers het gebied van het persoonlijke in de
verhoudingen der ouders tot elkander en van deze A
tot hun kinderen en in die van de kinderen onder-
ling. Juist dat persoonlijke, dat staan naast en met
elkaar als menschen, door duizend betrekkingen
verbonden, is het eigene van het gezinsleven. Waar J
het echt is, is het alles eerder dan alleen zakelijk.
De uitdrukking van dien student, dat de band tus-
schen vader en zoon alleen een financieële is, geeft .
precies, door het tegendeel te stellen, de werkelijkheid _.
aan. Want als er iets is, dat het gezin kenmerkt, is ‘
het de geestelijke eenheid en samenhang. Zelfs als
de kinderen volwassen zijn, gaan die in het echte
gezinsleven niet verloren. Dan nog werken allen
mee aan e11 genieten van den opbouw van het
ouderhuis, waarin die ouders, zoo lang zij gespaard
worden, het middelpunt blijven, waaraan banden
¤ ¤
_. 5 _