HomeLevensverzakelijkingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 688.86 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ ---­-·--­ï-·­-¤ l
beweren. Een gulden meer weekloon is niet hetzelfde I
als een gulden fooien. Die verhooging van weekloon j
wordt al gauw een stuk gewoonte, niet meer gevoeld,
niet meer gewaardeerd; niet meer een levensvreugde. 1
En die langzaam bijeengekregen fooien, opklimmend I
tot bij, tot aan de gulden maken de heele week goed,
dag aan dag, geven telkens een geluksemotie.
Als hij dit gezegd heeft, verdedigt LIGTHAMT zich
tegen de aantijging als zou hij kapitalistisch gezind
zijn. Hij wil geen fooien, om een gerechtvaardigde
loonsverhooging tegen te houden, geen gunst voor
recht, hij wil iets anders. En dan gaat hij zóó voort:
,,lk wil alleen bij de toenemende vermechanieking
van het leven er op wijzen, dat er ruimte moet
blijven voor spontane uitingen en er aan herinneren, [
I dat een mensch altijd een kind blijft, gevoeliger H
vaak voor verrassingen, dan voor groote geregeld-
heden". 1)
Vooral om deze laatste woorden heb ik die Jeugd-
herinnering van LIGTHART hier aangehaald. Ik heb
ze voor het eerst gelezen, lang nadat de gedachten
uit dit geschrift vasten vorm hadden aangenomen,
maar zij geven een zeer verhelderende toelichting
bij wat wij bedoelen met te spreken van levens-
verzakelijking. En het is zeer opmerkelijk, dat ook
LIGTHART destijds reeds getroffen werd door een
verschijnsel, dat wij steeds minder kunnen voorbij- t
gaan, _ja, dat belangrijk genoeg is om er eens speciale I
aandacht aan te wijden. I-­
Wat wij verstaan onder levensverzakelijking is `
inderdaad niets anders, dan wat in het aangehaalde
woord vermechanieking van het leven wordt genoemd
en de gedeeltelijke verklaring, althans toelichting,
J) JAN LIGTHART, J6ZLgCU2.(¥I`i)l72·61`i’N_(]ClZ, Zesde I)ruk, Groningen-
Den Haag 1918, bldz. 59.
u-­­­­- ¤
_ 4 _. p
E
!