HomeLevensverzakelijkingPagina 4

JPEG (Deze pagina), 521.58 KB

TIFF (Deze pagina), 5.83 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ 1­­­-­-­ -­-¤

LEVENSVERZAKELIJKING
In het veelgeprezen en gelukkig ook veelgelezen
boek van JAN L1G'ruA1:’r, waarin hij zijn Jeugd-
herinneringen heeft gegeven en waarin hij in dien
smakelijken vorm onder het mom van allerlei ver-
halen vele pedagogische opmerkingen en raadgevingen
aan den man brengt, komt een geschiedenis voor,
welke verhaalt, hoe hij en zijn broer hun Zaterdag-
middag moesten besteden. Hun werk bestond dan
in het z.g. klantenloopen ten behoeve va11 den
, kruidenierswinkel, dien zijn ouders destijds hielden
en waarvoor de jongens boodschappen moesten doen.
Met zware manden belast sjokten ze dan eerst het
eene eind van de stad, Amsterdam, in en daarna
het andere.
Maar gelukkig, zoo laat hij er ongeveer op volgen,
hadden we onze bepaalde menschen, waar je altijd
een paar centen kreeg. Dat waren dan meestal
J- goedige dienstboden en dat kan ik nu, uit de verte,
best begrijpen: die wisten bij ervaring hoe aangenaam
zoo’n kleine verrassing is. Men ijvert vaak tegen de
fooien. Zeker, er zit een kwaad aan vast. Maar toch
ook zoo’n enorme massa levensgeluk wordt er in
die kleine schenkingen dageli_jks onder de menschen
verspreid. Dat zou nooit bereikt zijn door een vast
loon, al wil de redeneerzieke mechanicus dat ook
¤-­-­-­­--­-­-­-­ï--ï-­­­--­­-­-­-¤
._ 3 _.