HomeLevensverzakelijkingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 501.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤ ­­­;-¤
weer de levensverzakelijking aan. Ook wij worden
gejaagd, ook wij leven in de onafgebroken zenuw-
spanning, die straks maar al te zeer overspanning i
wordt. Ook wij zien tal van intimiteiten verdwijnen,
ook wij voelen vriendschapsbanden afsterven, wij `
voelen in onze gezinnen het gebrek aan rust en tijd, i
wi_j zien er onze kinderen met medelijden, maar ook
met schuldgevoel op aan.
Laat ons de betering echter niet van anderen
verwachten. Laat ons niet heil zoeken enkel in
schelden op toestanden en menschen. Laat ons zelfs L
niet meenen, dat fundamenteele wijziging in het ge-
heel ons verlossen zal, al zullen betere toestanden
ook betere gevolgen meebrengen. Laat ons beginnen
met rust nemen, desnoods ten koste van stoffelijk
verlies. En laat ons dan alleen zijn met God, om zoo @3
onze ziel te redden en haar leven te bevestigen. jr
Dan werken wij door onze persoonlijkheid mee, om
voor het geheel iets te zijn. Want iedere verdorde T
ziel, die weer verkwikt wordt, is er een, die
ontrukt wordt aan de sloopende machten der levens- E
verzakelijking. I
i

F,
I l
ä
ä
.
¤­­-ï 1
-­ 32 - q