HomeLevensverzakelijkingPagina 18

JPEG (Deze pagina), 630.98 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

En in ambtenaarskringen is het iets dergelijks.
Daar is promotie de electriseerende kracht en men
krijgt zoo sterk den indruk, dat het werk als zoo-
danig nauwlijks meer de aandacht wordt waard ge-
acht, maar dat het slechts gedaan wordt, opdat het
de kansen op betere vooruitzichten, op vooruitgang
zal vergrooten. Daarmee schijnt in den grond der
zaak alles gezegd. Dan is het dus ook hier hetzelfde:
het persoonlijke, het echt menschelijke verdwijnt,
doordat de belangstelling voor den arbeid als zoo-
danig en dus de band daaraan verloren gaat, omdat
de verhouding van den mensch tot zijn arbeid geheel
zakelijk wordt. Ook in dit gezicht kenmerkt levens-
verzakelijking de verhoudingen der tegenwoordige
maaatschappij.
Op nog een terrein kunnen wij dat zien, n.l. dat
van de arbeidersbeweging in engeren zin. Die be-
weging is betrekkelijk nog jong, maar haar eerste
_jeugd heeft zij achter zich. Die jeugd werd geken-
merkt door veel idealisme. Iedere opstrevende be-
weging heeft dat, als de idealen hoog zijn en nieuw,
de tegenstand nog wel groot, maar juist daardoor de
besten prikkelend tot volharden in plaats van ver-
slappen. De arbeidersbeweging heeft dat ook gekend
in haar tijd van lijden en verguizing. Toen was er
nog niets zakelijks aan. Het waren kleine groepjes,
die er den kern van uitmaakten, de omstandigheden
waren nog bijna huiselijk, men kende elkaar per-
soonlijk en had typische namen, zooals bijv. de
oprichters van S. D. A. P. - een voorbeeld gekozen
met het oog op wat dadelijk volgt ~ den naam
dragen van de 12 apostelen, terwijl die partij zich
aanvankelijk ontwikkelde in liliputterachtige ver-
houdingen.
lIaar hoe is het nu? Over die zelfde S. D. A. P.
vooral wordt nu geklaagd door niemand minder dan
D ¤ - -¤
.. 17 ..-