HomeLevensverzakelijkingPagina 11

JPEG (Deze pagina), 649.77 KB

TIFF (Deze pagina), 5.82 MB

PDF (Volledig document), 20.25 MB

¤­-----­--­--­---­- --:1
onrechte zegt dezelfde schrijver van zooeven: ,,Wij
naderen, denk ik, de wereld der dieren, waar ook
de ouders spoedig vergeten en niet meer herkend
worden, als de tijd der physieke verzorging voorbij
is." Wij beseffen het verschil misschien nooit duidelijker
dan wanneer wij de moderne gezinsromans van
Bouman BAKKE1:. en Romaans leggen naast de Camera
en van Lennep.
Het leven is bij velen ,,amerikaansch" geworden.
Tegenwoordig eet men uit de centrale of coöperatieve
keuken. Dat is gemakkelijker. En als men niet van
te voren de keuken heeft opgebeld, is het menu een
verrassing voor allen, ook voor de moeder, die vroeger
zorgde, dat de toespijs een verrassing was voor de
kinderen, die er in spanning op wachtten.
Het leven van den tegenwoordigen tijd heeft de
rust weggenomen, niemand heeft meer tijd, ondanks
de versnelling van verkeer en vervoer. leder, ook
ieder lid van het gezin heeft zijn zaken. Zelfs de `
kinderen hebben reeds in meer dan overvloedige
mate hun zaken, schoolzaken en clubzaken. Het
I gezinsleven veruitwendigt en het huis, het ouderhuis,
wordt veelszins een doorgangshuis. Hoeveel warmte,
hoeveel poëzie daarmee verloren gaat, waag ik niet
te schatten. Maar wel is vast te stellen, dat het
gezinsleven verdort, verzakelijkt op een schrik- I
barende wijze.
Heel dicht bij het gezinsleven staat iets anders,
waaraan nu een voorbeeld moge ontleend worden
van hetzelfde, n.l. het dienstbodenvraagstuk. Een ·
vraagstuk zal dat wel steeds geweest zijn, vermoed
ik, al heeft het misschien niet altijd de scherpe
vormen gehad van tegenwoordig, maar toch heeft
er ook te dezen opzichte wel langzamerhand een
verschuiving in de verhoudingen plaats. Men vindt
hier en daar nog zoo’n oud deftig gezin, waar iederen
1:1-­-ï­­­­- -­-­-­-III
-__ jg _